- אמאלה - הסרט!

 

 

צילום: עמרי קריק  עריכה: ערן אבירם